Hvad er funktionel hjernetræning?

Funktionel Hjernetræning er træning af hjernen på samme måde som en løbetur er træning af kroppen. Overordnet har træningen det formål at udvide og optimere din mentale kapacitet, samt skabe nye forbindelser og styrke hjernens neurale netværk

Du kan få hjælp til træne dine senfølger i hjernen

Vidste du at du ikke behøver have svært fx. at huske og koncentere dig ?  Du kan faktisk genoptræne din hjerne igen. Nogle af disse funktioner i hjernen er blevet påvirket under og efter du har/har haft kræft. Med andre ord er din hjerne kommet ud af form pga. behandlingen. Derfor skal alle disse funktioner trænes igen på den rigtige måde.

Funktionel hjernetræning simulerer de processer hjernen skal bruge til at gøre dette.

Træningen er opbygget således, at der skal være et motorisk element, et sensorisk element og et logisk element. Grunden til dette er, at funktionel hjernetræning er opbygget ud fra det princip, at vi som mennesker ikke kun har en hjerne, der er inden i vores hoveder, men at vi har en hjernen der altid er i samspil med ens krop og omverden, for at løse sin fornemmeste opgave – nemlig at understøtte den adfærd, vi ønsker os. Sagt på en anden måde at få os til lykkes og overleve bedst muligt.

Det er fokuseret træning af hjernen og den evne til at udføre sine opgaver. Træningen er bygget op af forskellige øvelser og udfordringer, hvor sværhedsgraden løbende øges. Øvelserne og intensiteten af træningen er altid tilpasset dig og dine behov. Derfor kan alle deltage.

Det er individuelt, hvad man får ud af træningen. Som udgangspunkt bliver du både styrket i det du i forvejen er god til – samtidig med at du styrkes, der hvor der er udviklingspotentiale.

Når du har været igennem et længere sygdomsforløb og været presset psykisk, kan nogen af de filtre i hjernen, som skal sortere i alle de informationer være ødelagt. Gennem funktionel hjernetræning skabes nye forbindelser og filter i hjernen. Jo flere forbindelser der skabes i hjernen, fremfor at køre ud af de sikre neurale motorveje, jo flere handlingsmuligheder vil vi have, samtidig med at hjernen trænes i sine opmærksomhedsfunktioner.

Mette er grundig og dygtig og gør en forskel i min hverdag. Hun gør et godt og omhyggeligt forarbejde, så hun kan sammensætte et helt personligt hjernetrænings program. Gennem samtalerne hjælper Mette mig tilbage til en hverdag med så få senfølger som muligt efter et kræftforløb. Jeg er blevet bedre til at lave strategier, når jeg skal koncentrere mig og jeg kan bedre overskue min hverdag
At Mette selv har været gennem et kræftforløb betyder, at jeg ikke behøver at forklare præcis, hvordan jeg har det, hun har selv mærket senfølger og kender mange af mine problematikker.

Hanne 55 år

Gennem funktionel hjernetræning kan du styrke din hjerne igen på følgende områder:

 • Du bliver bedre til at koncentrere dig og fastholde dit fokus
 • Du får lettere ved at holde overblikket
 • Du indlærer nye ting
 • Du lærer at lave flere ting på en gang
 • Du vil få mere overskud
 • Du vil føle dig mere tryg og stole mere på dig selv
 • Du vil få mere tillid og tryghed, når du er sammen med andre.
 • Du bliver opmærksom på dine egne grænser
 • Du får indsigt i dine egne strategier, når tingene er svære og hvad du kan gøre for at ændre dem
 • Du bliver bedre til at acceptere det du kan og dermed dig selv

Hvordan kan jeg træne?

Du kan enten træne individuelt, på genoptræningshold eller en kombination af individueltræning og træning på hold. Læs mere om forskellene her

 

Hvor foregår det?

Ved individuel træning aftales tidspunkterne løbende. Det foregår i min klinik i Øksendrup. Træning kan også foregå hos dig – dog er timeprisen højere. Se priser her

Hvis du gerne vil træne individuelt, så kontakt mig pr. telefon, så vi kan aftale nærmere.  Se hvordan du kontakter mig her

Er du interesseret i holdtræning, kontakt mig på mette@krabek.com og hør om mulighederne.

Hvad sker der i hjernen, når den presses af længerevarende sygdom og stressede situationer?

Hvis du sammenligner de neurale nervebaner i hjernen med et vejnet i en by – med flere hovedveje, mange side og biveje. Når hjernen er i balance, kan de bruge alle disse veje til at få krop, nervesystem, sanser og psyke til at arbejde sammen. Den har med andre ord mange muligheder, når den arbejder. Den har masser af energi til at gøre dette arbejde og til at kompensere for de ” veje”, der ikke fungerer helt, som de skal når hjernen f.eks. pga. længerevarende sygdom kommer i ubalance, sker der mange ting.

Jeg vil dog fremhæve følgende ting, som jeg ofte møder i mit arbejde.
For det første sker der ofte en ændring i den måde du bevæger dig på, de ting du laver og måske hvor social du er. Det betyder, at din hjerne ikke får de samme stimuli igennem længere tid, som den er vant til. Hjernen fungerer således, at hvis der er områder der igennem længere tid ikke bruges, bliver ”vejnettet” i de områder mindre. Den arbejder nemlig ud fra devisen: ” If you don’t use it, your loose it. ”

For det andet har hjernen ofte ikke den samme energi til sit arbejde, den arbejder måske langsommere og kan ikke længere kompensere for de ting der er svært. Det kommer til at bevirke at ting du tidligere har kunne, nu kan blive svære at gøre/udføre.

For det tredje kan det være at du under længerevarende sygdom ændrer din kost og din måde at trække vejret på. Hjernen lever af ilt og sukker. Ofte bliver vores vejrtrækning mere overfladisk (foregår kun i brystkasse), når kroppen er presset. Ligeledes kan det være at medicin, operationer og behandling har gjort, at du ikke orker at spise det du plejer eller du ikke får nok kulhydrater. Dermed får hjernen (og kroppen) ikke den næring, den har brug for, for at kunne arbejde. På den måde bliver den hurtigere træt. Ligeledes ” lukker den nemmere ned for” funktioner, der er i frontallapperne som fx hukommelse, koncentration, opmærksomhed, evne til at planlægge mv.

Du kan både træne på hold og individuelt. Læs her hvad du får ud af de to træningsformer:

Hvad får jeg ud af at træne på hold?
Gennem holdtræningen får du en generel træning af samarbejdet mellem krop og hjerne. Øvelserne er de sammen for alle, men tilpasses i sværhedsgrad løbende. Holdet er max på 6-8 deltagere, hvilket giver mig mulighed for at komme rundt om jer alle.

 • Du træner en del af øvelserne i samarbejde med andre deltagere og dermed flere input. Du øver dig derfor fx. i at skulle koncentrere dig samtidig med du taler med en anden. Du træner dermed de funktioner, som du skal bruge i samspillet med andre mennesker – både i din familie, på arbejde og i fritiden.
 • På holdet træner du sammen med andre, der er i den samme situation som dig. Du kan dermed snakke med de andre om de udfordringer du står overfor og få deres erfaring og sparring. Du opdager, du ikke er alene.
 • Ved hver træning holder jeg et kort teoretisk oplæg omkring hvordan hjernen fungerer, hvad der sker når man bliver syg, strategier til hvordan man kan håndtere forskellige situationer og hvordan du kan træne derhjemme.
 • Du får fokus på, hvilke strategier du ubevidst bruger, når du møder modstand og udfordringer i træningen. På holdet taler vi fælles om, hvordan man kan arbejde med at ændre disse.
 • Du får udleveret 2-3 forskellige sæt hjemmeøvelser, som du kan træne derhjemme. Det er ikke en forudsætning for at deltage på holdet
 • Du kommer i gang med at gøre noget godt for dig selv.

Det kræver af dig:
• At du har energi og lyst til at træne samme med andre
• At du kan omsætte den viden og inspiration du får på holdet til din egen hverdag
• At du selv er tovholder i din træning
• Du får det bedste resultat, hvis du afsætter tid og prioritere at ændre på nogle vaner og træne 10 min.

Det er ikke et quick-fix. Det øger det mentale og fysiske fundament.

Læs hvad andre siger om holdtræningen her

Hvad får jeg ud af at træne individuelt?
Når du vælger et individuelt forløb, får du træning der tager udgangspunkt i dig og de mål du har.

 • Du får en funktionel neurologisk undersøgelse af din balance og syn
 • Du får et personligt og skræddersyet træningsprogram, med udgangspunkt specifikt i de udfordringer du har, som du skal lave derhjemme 5-10 min dagligt. Programmet tilpasses løbende.
 • Jeg hjælper dig til gennem kropbehandling og vejrtrækningsøvelser at få ro på dit nervesystem og hjerne, hvis du har behov.
 • Du får ideer til, hvordan du kan træne i de andre aktiviteter, du allerede laver derhjemme og på arbejde.
 • Vi stiller skarpt på de udfordringer du har og den både din krop, psyke og hjerne samarbejder på. Du får viden og sparring i hvordan du kan håndtere de udfordringer du har og hvordan du kan gøre tingene på en anden måde, der er bedre for dig og den situation du er i nu.
 • Du får mulighed for at få bearbejdet de psykiske ting, der påvirker dig gennem støttende samtaler.
 • Du møder en, der både fagligt pog personligt kender til de problematikker du står overfor
 • Jeg er tovholder i din proces og træning

Det kræver af dig
• At du er klar til at ændre på vaner og arbejde med dig selv i små sikre skridt.
• At du kan og vil prioritere at afsætte 10-15 min hver dag til øvelser

Der er ikke to mennesker og to hjerner der er ens. Derfor er det forskelligt hvor ofte vi mødes. Typisk er det hver 3.-4. uge

Læs mere om hvad andre siger om den individuelle træning her

De fundamentale ting

For at hjernen får ilt nok til at træne og udvikle sig, er det vigtigt at du øver dig i at trække vejret helt ned i maven. På den måde sker der en større iltning af blodet og din hjerne får mere ” mad”. Samtidig sker der også en påvirkning af den del af dit nervesystem, det parasympatiske, som får din krop og sind til at slappe mere af. Ligeledes er din kost vigtigt, så du får nok mad af den rigtige slags til at din hjerne og krop kan restituere og trænes. Derudover er det vigtigt, at du får den søvn og hvile du har brug for. Disse 3 ting er med til at skabe et godt og nødvendigt fundament for at du kan at træne din hjerne.

Mestringsstrategier – hvordan håndterer du de udfordringer du møde?
Det handler jo ikke kun om krop og hjerne, men også hvordan du har det psykisk og hvilke strategier du har til at håndtere de udfordringer, du møder i dit liv. For rigtig mange af os er det strategier, som vi bruger ubevidst uden at tænke over det. Det er rigtigt smart i forhold til de gode måder, vi håndterer ting på, men knap så konstruktivt med de mere negative.
Når du udfordres af sygdom som f.eks. kræft eller stress bliver både din krop og psyke meget stresset og presset. Din krop går måske hurtigere i alarmberedskab end tidligere og du har ikke den samme energi. For en del af de personer jeg taler med, betyder det at det bliver svære at bruge de positive strategier og de negative kan komme til at fylde mere – eller man bliver mere opmærksom på dem.
Nogle gange skal dine strategier ændres, andre gange skal der ske små justeringer for at du finder din balance i den måde du håndterer de ting, du møder.
Derfor indeholder træningen ligeledes samtaler om netop dine mestringsstrategier og hvordan du kan ændre dem, der hindrer dig i at gøre det der er godt for dig, lige der hvor du er lige nu.

Sagt med andre ord:
Hvis du tænker på din hjerne som en satellit og dine sanser og psyke som små GPS’er, der sender beskeder op til hjernen, som den derefter handler ud fra ved at sende beskeder retur til sanser, krop og psyke via nervesystemet. Længerevarende sygdom som fx stress og kræft vil medføre, at dine GPSér har fået dårligt signaforbindelse og derfor ikke kan sender rigtige og klare signaler til hjernen. Det betyder den ikke får den rigtige information, den har brug for til at handle konstruktivt – Hjernen kan derfor heller ikke kan sende de rigtige beskeder tilbage til krop og psyke om, hvad de skal gøre.
Derfor går hjernetræningen meget forenklet ud på at sørge for at dine GPSér igen kan sende klare og rigtige signaler tilbage til satellitten og kommunikationen mellem dem forbedres. Det vil sige at forbedre dit mentale, fysiske og kognitive fundament.

Derfor kan din træning indeholde følgende elementer, både på hold og individuelt:

 • Viden om hvordan hjernen og krop fungerer og hvorfor du reagerer som du gør ud fra et neurologisk og psykologisk vinkel
 • Inspiration og vejledning i hvordan du bedst kommer videre og få nye måde at gøre tingene på
 • Øvelser til vejrtrækning og afspænding (for at skabe ro i nervesystemet og give ilt til Hjernen)
 • Træning af vestibulære system
 • Synstræning (hvis du har udfordringer med dette)
 • Øvelser til at øge din kropsbevidsthed og bedre din koordination
 • Indsigt i og inspiration til at arbejde med dine mestringsstrategier

Uanset hvilket hold du gerne vil gå på,  er du altid velkommen til at ringe og høre nærmere om hvordan hjernetræning kan hjælpe dig på telefon 28199060 eller mail mette@krabek.com

 

 

Du kan booke din tid online her:

 

 

Jeg giver gerne 30 minutters gratis rådgivning til dig, jeg ikke har talt med før.

 

Det gør du blot ved at trykke på knappen herunder:

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig her

Send